Phiên bản chính thức csmboot 1.9.5

khaicafe

Thành viên
Tham gia ngày
20/01/2014
Bài viết
56
Thích
18
Điểm
0
#1
https://www.fshare.vn/file/MU61DI74R7GD

vì link có kèm chữ cấm sử dụng nên các bạn vui lòng copy xong bỏ khoản trắng ở chữ Q nc dùm nhé

Ổn định it lỗi. Đây là bản chính thức để anh em ktv triển khai

Xin pép chủ top bổ sung link
Hướng dẫn
 
Có sửa bởi điều hành viên:

khaicafe

Thành viên
Tham gia ngày
20/01/2014
Bài viết
56
Thích
18
Điểm
0
#3
CÔNGTYVNG

CSMBOOT


TÀILIỆUHƯỚNGDẪNSỬDỤNG

Phiênbảncsmboot 1.9x

v Release:
- Config nhiều Lan bằng tool: Game update config
- Thay thế service DHCP & TFTP bằng pxeserver
- Chức năng auto cache trên ram server.
- Fix lỗi update game
- Fix lỗi trùng IP
- Cải thiện tốc độ cấp IP
- Hỗ trợ Windows 7 32bits (chưa hỗ trợ 64bits)
v Các bạn sử dụng bản 1.95 mới này để được nâng cấp các điểm sau:
- Hỗ trợ đầy đủ hơn Windows 7 (bật / tắc các service W7 đòi hỏi bảo mật hơn)
- Sửa lỗi mất thông tin cấu hình (gặp ở bản 1.92 và các bản trước)
- NodeService mới nhất – nâng cấp hiệu quả việc cập nhật Games
- Share ổ Game(s) cho máy tính tiền nếu có nhu cầu (không share sẵn như các bản trước)
- Tắt/Mở tính năng thêm máy trạm tự động


Tháng 5năm2014
Ø LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT PHÒNG MÁY:
o Khảo sát phòng máy trước khi tiến hành
§ Hệ thống mạng Lan, dây mạng, switch đã hỗ trợ tốt Lan Gigabit.( Lưu ý nếu gặp các dòng Switch D-Link hay các dong switch có tính năng “tiết kiệm điện” thì nên đổi switch khác vì tính năng tiết kiệm điện có thể gây bất lợi cho CSMBoot)
§ Kết nối giữa SSD, HDD với main.
§ Phân loại cấu hình nhóm máy trạm.
o Tải các driver cần thiết đúng hãng cho từng cấu hình.
o Checkdisk ổ Game.
(Lưu ý là ổ Game format NTFS, default là 4k, Primary Partition)

o Backup dữ liệu và convert data phần mềm quản lý nếu có.
o Không sử dụng .img cũng như CSMBoot Client của các phiên bản trước.
( image của bản 1.92 chỉ tương thích với version 1.95)

Ø LÀM IMAGE ĐA CẤU HÌNH.
o Ở tất cả các phiên bản của CSMBoot đều có thể sử dụng tool CSMPNP04-04 để làm image đa cấu hình cho PM có nhiều cấu hình.
o Tool CSMPNP04-04 và HD dowload tại mục CSMBoot trên dulieufree.com

è Anh em nào không đọc kĩ Hướng Dẫn hoặc tự ý cài iso chưa public mà cài đặt sai dẫn đến lỗi. Team đề nghị không hỗ trợ nhé![h=1]I – CÀI ĐẶT CSMBOOT SERVER[/h]1. Chọn chế độ đọc đĩa là “AHCI” trong Bios.
2. Khởi động từ USBBOOT có chứa iso CSMBOOT 1.9x.
3. Chọn Eraser disk & install Ubuntuà Continue

4. Chọn đúng ổ đĩa SSD là cổng SATA đầu tiên. à Chọn Install Now để cài đặt.
5. Chờ cho quá trình cài đặt hoàn tất.

6. Chọn Restart Now để khởi động lại máy.7. Nhập username/password: root/root để đăng nhập hệ thống

8. Chọn OK để Upgrade Kenel. àRestart Now sau khi hoàn thành.


9. Config Card Lan:
§ Dùng lệnh: ip link kiểm tra xem số lượng card mạng, tên card mạng
- VD: eth0, eth1…
§ Cắm dây mạng vào card à Nếu card đang Down thì dung lệnh:
- Command: ifconfig [tên card mạng] up
- VD: ifconfig eth0 up
- Up tất cả các card lên để sử dụng.


Dùng ip link kiểm tra lại nếu UP hết là đúng ( chỉ UP khi đã cắm dây mạng)
-
10. Sử dụng tool để set IP
-


-

11. Cấu hình CSMBOOT Server.
§ Cấu hình máy trạm
Nhấn Cài đặt (F4) à Máy trạm
- Máy trạm: Thiết lập các thông số để khi máy trạm khởi động lên sẽ nhận được và đúng các thông số này, ngoài ra trên máy chủ sẽ tạo ra các dịch vụ file, cache … liên quan đến máy trạm này đúng theo thông số cài đặt.
- Máy chủ: Thiết lập các thông số liên quan đến việc chọn IP làm DHCP server và cấp dãy IP cho máy trạm cũng như các thông tin về gateway và DNS.

Bản ISO 1.95 sẽ bỏ dòng “Kích thước write-back”,”Kích thước cache OS”,”Kích thước cache game”
[TABLE="width: 656"]

Tiêu chí

Ý nghĩa


Số máy trạm

Tổng số máy trạm kết nối vào máy chủ CSMBoot


Tên máy (tiền tố)

Tiền tố tên máy trạm, khai báo “MAY-“ tên máy máy sẽ là “MAY-01” …


Máy trạm mới

Tích vào để thêm máy trạm tự động. Bỏ tích sẽ không nhận thêm máy trạm.


Nơi chứa ảnh đĩa

Nơi chứa ảnh đĩa OS trên máy chủ: /writeback/image


Ảnh đĩa mẫu

Ảnh đĩa mẫu mặc định cho máy trạm: /writeback/image/OS.img


Preboot IPXE

File ROM mẫu cho máy trạm khi khởi động lên,


Mặc định để trống – không khai báo


Lan realtek: undionly.kpxe -|- Lan Atheros: ipxe.pxe


Ổ đĩa Game

Ổ đĩa Game gắn trên máy chủ: /media/root/Games


Nơi chứa write-back

Nơi chứa file tạm khi máy trạm hoạt động: /writeback;/writeback2


Cân bằng tải

Danh sách card mạng cân bằng cải: eth0;eth1;eth2


Lưu

Lưu thông cài đặt máy trạm


Lưu ý: Khi chọn lưu các thông cài đặt mới có tác dụng


[/TABLE]

· Chọnthưmục“Nơichứaảnhđĩa”


o Clickvàodấu“…”đểvềthưmụccha
o Clickvào“tênthưmục”đểchọn

· Chọn“ỔđĩaGame” –clickvàodanh sáchđểchọnổ Game


· ThưmụcđĩaGame:Nơichứaảnhđĩalàmổ Game
o Checkvàoôchọnổđĩa đểchọnổđĩalàmổ Gametrênmáytrạm
o CheckvàoôchọnảnhđĩaGameđểlàmổGametrênmáytrạm

· Chọndanhsách“Nơichứawrite-back”


[TABLE="width: 627"]

#

Ýnghĩa


Thêmthưmục…

Chọnthưmụcthêmvàodanhsáchwrite-back


Xóa

Chọnthưmụcwrite-backvàclick“Xóa”đểxóakhỏi danhsách


OK

Cậpnhậtdanhsáchmớichọn


Cancel

Hủychọn


[/TABLE]


· Chọndanhsáchcard mạngcân bằngtảiàLưu ý: chỉ cần set 1 ip address


o Check vàotêncardmạngđểchọndanhsáchcân bằngtải
· Thiếtlậpthôngtinmáychủ


[TABLE]

#

Ýnghĩa


DHCPserver

ChọnIPmáychủcấplàmDHCPserver


Gateway

ChọnIPgateway


IP bắtđầu

ChọnIPbắtđầu


IPkếtthúc

ChọnIPkếtthúc


Subnetmask

Chọnsubnetmask


DNS1

Chọn DNSthứnhất


DNS2

Chọn DNSthứhai


KhởiđộngdịchvụBoot

Lưuthôngtincàiđặtvàkhởiđộngcácdịchvụbootliênquan


Lưu

Lưuthôngtincàiđặtmáytrạm
Lưuý:Khichọn lưucácthôngcàiđặtmớicótácdụng


[/TABLE]

NOTE:Nên để dải cấp IP dư ra nhiều hợn số lượng máy hiện có, để tránh tình trạng cấp thiếu IP.


12. Cài đặt teamview và add lên tool:
- KTV mở teamview và config Password cho Teamview

- Sau đó add vào tài khoản teamview do Team cung cấp theo cấu trúc:
+ Chọn tỉnh à Tên PM: [Tên PM]-[Tỉnh]-[KTV hỗ trợ]


II. UPLOAD IMAGE
A. WinXP
13. Cài đặt window từ bản GHOST của CSM.
14. Cài đặt các soft và ứng dụng cần thiết cho PM
§ Các driver phải được download từ trang chủ của phần cứng đó hoặc các driver sạch
§ Thận trong khi cài driver Lan và card VGA.
15. Cài đặt CSMBoot Client
§ Đăng nhập lên địa chỉ: [địa chỉ IP server]/csm để lấy bản CSMBclientSetup.exeCSMDiskTool.exe
§ VD: 192.168.1.254/csm à download CSMBclientSetup.exe

16. Cài đặt CSMBclient:
§ Chạy file CSMBclientsetup.exe à Tiếp Theo à.. à Nhập IP máy chủ
à.. à

17. UPLOAD image lên server.
§ Khởi động CSMDiskTool.exe trong thư mục cài đặt CSMBoot client:
o C:\Programfile\CSMBootclient\

[TABLE="align: center"]

1. Đặt IP server


2. Chọn đường dẫn Image


3. Đặt tên ảnh đĩa


4. Chọn kích thước ảnh đĩa


5. Tạo ảnh đĩa


[/TABLE]

- Tạo phân vùng cho ảnh đĩa vừa tạo.
- Vào Disk Managerment à Next à Next à Next à Finish à New partition volume à Next
àPrimary à Next à Chọn path ổ đĩa à Format ổ đĩa NTFS à Finish
à Chuột phải vào ổ đĩa vừa tạo chọn Mark Partition as Activeđể tạo boot cho ổ đĩa.

§ Mở CSMDisktool.exe vào mục Sao chép đĩa


[TABLE="align: center"]

1. Chọn ổ đĩa nguồn: là ổ đĩa hệ điều hành hiện tại


2. Chọn ổ đích: là ổ đĩa vừa tạo.


3. COPY


4. Hoàn tất và tắt máy trạm mẫu.


5. Chọn image mặc định để boot máy trạm.


[/TABLE]


B. Cài đặt Win7
1. Download và cài đặt Bản ghost Win 7_ Ult_ X86_ Full Soft_ No Driver trên dulieufree.com
2. Tắt 2 services hẹn giờ : Run services.msc đễ disabled 2 chức năng bên dưới.
- Disk Defragmentation => Disabled
- Windows Defender =>Disabled
3. Chạy chương trình bindview32.exe bằng quyền Administrator (Lấy trên máy chủ CSMBoot Linuxhttp://192.168.1.254/csm/bindview32.exe )và disable các “Binding Path”


4. Cài CSMBootclient Setup như bình thường
- Sauk hi cài đặt “CSMBootClient Setup.exe” xong PHẢI restart lại Windows 7 (WinXP có thể không cần phải restart)

5. Download CSMDisktoolWin7.exe
- Run Admin CSMDisktoolWin7.exe

- Tạo Ảnh đĩa như Winxp.
- Mở tab Sao chép đĩa Upload image lên server: Upload ảnh đĩa, mặc định đã được check sẵn “Tạo ổ đĩa đích có thể Boot” – giữ nguyên check box này. Nếu bỏ ra sẽ không boot qua bootrom được

***: Gợi ý: nên dùng chương trình csmpnp04-04 để setup, collect và merge card mạng hiện hữu, bởi một vài trường hợp cùng card mạng nhưng W7 nhận dạng thông tin khác nhau và không boot được.C.
[h=1]III – CÁC THAO TÁC HIỆU CHỈNH VÀ HOÀN TẤT CÀI ĐẶT[/h]1.1.Hệthống
1. Thêmmáychủ
Chọnmenu“Hệthống”>> đểthêmmáychủvàodanhsáchquảnlý(sử dụng cho trườnghợpphòngmáycónhiềumáychủCSMBoot)


[TABLE]

#

Ýnghĩa


IPmáychủ

ChọnđịachỉIPv4máychủCSMBoot


Cổng

Cổngkếtnối,mặcđịnh8318


OK

ThêmmáychủCSMBootvàodanhsáchservervàđónghộpthoại


Cancel

Hủythêmmáychủvàđónghộpthoại


[/TABLE]

2. Xóamáychủ
Clickchọnmáychủvàchọnmenu“Hệthống”>>
đểxóamáychủđượcchọnrakhỏi danhsáchquảnlý:- ClickchuộtchọnmáychủCSMBootnhưhìnhtrên.
- Chọn“Xóamáy chủ”

3. Đăngnhậphệthống
Chọnmenu“Hệthống”>>
đểnhậpmẩukhẩutruycậpmáychủCSMBoot[TABLE]

#

Ýnghĩa


Máychủ

Chọnmáychủcầnđăngnhậptrêndanhsáchmáychủ


Tênđăngnhập

(đểtrốngmặcđịnh)


Mậtkhẩu

Nhậpvào mậtkhẩu


OK

Đăngnhậpvàomáychủ


Cancel

Hủyđăngnhập


[/TABLE]

4. Đổimậtkhẩu
Chọnmenu“Hệthống”>>
đểthayđổimậtkhẩuđăngnhậpmáychủCSMBoot
[TABLE]

#

Ýnghĩa


Máychủ

Chọnmáychủcầnđăngnhậptrêndanhsáchmáychủ


Tênđăngnhập

(đểtrốngtheomặcđịnh)


Mậtkhẩucũ

Nhậpvào mậtkhẩucũ


Mậtkhẩumới

Nhậpvào mậtkhẩumới


OK

Thayđổimậtkhẩu


Cancel

Hủythayđổi


[/TABLE]

5. Đăngxuất
Chọnmenu“Hệthống”>>
đểthoátđăngnhậpkhỏimáychủCSMBoot.
Lưuý:CSMBootApplicationluôntruyvấnmáychủCSMBootđểlấydữliệumớinhấtcậpnhậplêngiao diện, vìvậynếukhôngcàiđặt mậtkhẩuvàchọn“Đăngxuất”thìchươngtrình vẫnhiểnthịđượcdữliệumớinhất.

6. Thoátchươngtrình(Phímtắt:Ctrl+Q)
ĐóngchươngtrìnhCSMBootApplication.
7. MởdịchvụBoot
Chọnmenu“Máychủ”>> hoặctoolbar“MởcácdịchvụBoot”
Lưuý:NếucácdịchvụBootbịtắtmáytrạmkhôngkhởiđộnglênđược
8. TắtdịchvụBoot
Chọnmenu“Máychủ”>> hoặctoolbar“TắtdịchvụBoot”

9. Xuấtcấuhìnhra tậptin
Chọnmenu“Máychủ”>> xuấtthôngtincấuhìnhvàdữliệu
CSMBootratậptinXML,cácthôngtinxuấtrabaogồm:
- Cấuhìnhmáytrạm
- Cấuhìnhmáychủ
- Thôngtinmạng
- Danhsáchvàthôngtinmáytrạm

10. Nhậpcấuhìnhtừtậptin
Chọnmenu“Máychủ”>> đểnhậpthôngtincấuhình.Chươngtrình
xóatấtcả cácthôngtincấuhìnhvàdữliệu hiệncóvàthaybằngthôngtindữ liệu trongfileXML.

11. Khởiđộnglạimáychủ
Chọnmenu“Máychủ”>> hoặctrêntoolbarđểgửilệnhtáikhởi
độngmáychủCSMBoot,chươngtrìnhsẽhiệnlênhộpthoạihỏibạncó chắcđểthựchiện.- Chọn“Yes”đểthựchiệnkhởiđộnglại máychủ
- Chọn“No”đểbỏqua

12. Tắtmáychủ
Chọnmenu“Máychủ”>> hoặctrêntoolbarđểgửilệnh tắtmáychủ
CSMBoot,chươngtrìnhsẽhiệnlênhộpthoạihỏibạncó chắc đểthựchiện.- Chọn“Yes”đểthựchiệntắtmáychủ
- Chọn“No”đểbỏqua


3.2.Máytrạm
1. Sathôngtinmộtmáytrạm
Doubleclickvàobấtkỳdòngthôngtinmáytrạmđểhiểnthịhộpthoạisửathôngtinmáytrạm[TABLE]

#

Ýnghĩa


Tiêuđềhộpthoại

TiêuđềhộpthoạibaogồmHostnamevàđịacchỉMACmáytrạm


MởSuperOS

MởquyềnsuperOS


ĐóngSuperOS

ĐóngquyềnsuperOS.Nútcó hiệulựckhimáy đangchọncó hiệulựcvới
quyềnsuperOSdohệthốngCSMBoottrênmáychủghinhận


MởSuperGame

MởquyềnsuperGame


ĐóngSuperGame

ĐóngquyềnsuperGame.Nútcó hiệulựckhimáy đangchọncó hiệulực
vớiquyềnsuperGamedohệthốngCSMBoottrênmáychủghinhận


PrebootPXE

ChọnfileROMpreboot


Ảnhđĩa

Chọn ảnhđĩacầnđổi


ĐườngdẫnWriteback

Chọnđườngdẫnwriteback


IO NIC( eth0,eth1,…)

Tùy chọn card Lan cho máy trạm. VD: MAY-01 boot trên eth0.
Đây là tính năng hữu ích mới được cập nhật


ỔGame

ChọnổGame


Kíchthướccacheđọc/ ghi

Chọnkíchthướccache


Độphângiảimànhình

Chọn độphângiảimànhình


Đồngý

Đồngýthôngtinđượcchọnvàcậpnhậtlênhệthốngmáychủ


Hủy

Hủybỏvàđónghộpthoại


[/TABLE]

2. SuperOS
Chọn đểđặtmáytrạmđangchọnquyềnsuperOSMáychọnSuperOSthànhcôngsẽcó hìnhnềnmàuđỏnhưhìnhtrên

Lưuý:Nút“MởSuperOS”cóhiệulựckhivàchỉkhichưacóbấtkỳmáytrạmnàosửdụngcùng
nh đĩachọnquyềnsuperOS.CóthểchọnsuperOSchonhiềuảnh đĩakhácnhaucùnglúc.

Restartlại máytrạmđượcchọnmớicó tácdụngvớichức năngsuper.

3. SuperGame
Chọn đểđặtmáytrạmđangchọnquyềnsuperGameMáychọnSuperGamethànhcôngsẽcó hìnhnềnmàuxanhlánhưhìnhtrên

Lưuý:Nút“MởSuperGame”chỉcó hiệulựckhivàchỉkhichưacóbấtkỳmáytrạmnàosửdụng quyềnsuperổGame.

Restartlại máytrạmđượcchọnmớicó tácdụngvớichức năngsuper

4. SuperOSvà superGame
ChọnSuperOSvàSuperGamechomáytrạmKhichọnsuperOSvàsuperGame,hìnhnềnsẽcómàuxanhdươngnhưhình

5. Xóamáytrạm
Xóa máytrạmđangchọn:Clickchọnmáytrạm+chọn“Xóamáytrạm”6. Sanhữngmáytrạmđượcchọn(Phímtắt:F6)
Sửanhiềumáytrạmđangđượcchọn:ClickhoặcDragđểmộthoặcnhiềumáytrạm+F6đểchỉnhsửaChươngtrìnhsẽhiệnrahộpthoạichọnthôngtincầnsửa


Check vàocácthôngtincầnsửa

[TABLE]

#

Ýnghĩa


PrebootPXE

ChọnfileROMpreboot


Ảnhđĩa

Chọn ảnhđĩacầnđổi


ĐườngdẫnWriteback

Chọnđườngdẫnwriteback


IO NIC

Chọn card Lan cho máy trạm


ỔGame

ChọnổGame


Kíchthướccacheđọc/ ghi

Chọnkíchthướccache


Độphângiảimànhình

Chọnđộphângiảimànhình


Đồngý

Sửađồngloạtcácthôngtinđượcchọn


Hủy

Hủybỏvàđónghộpthoại


[/TABLE]7. Hiểnthị
a. Máytrạmcó thôngtinMAC
Chọnmenu“Hiểnthị”>> đểchỉhiểnthịdanhsáchmáytrạmcóthôngtinMAC,nhữngmáykhaibáonhưngchưacóthôngtinMACsẽkhôngđượchiệnra.

b. Cậpnhậtthôngtinmáytrạm(Phímtắt:F5)
Chọnmenu“Hiểnthị”>> hoặcnút đểcậpnhậtlại toànbộ
thôngtinmáytrạm
8. Giúpđỡ

a. ThôngtinCSMBoot
Chọnmenu“Giúpđỡ”>> đểmởhộpthoạithôngtinCSMBoot

b. Giúpđỡ
Chọnmenu“Giúpđỡ”>> đểchọnthôngtinhướngdẫnsửdụng


[h=1]V- CÀI ĐẶT CSMSERVER BILLING[/h]1. Cài hệ điều hành: souce từ bản Ghost CSM.
2. Cài MySQL: xem HD trên csm.zing.vn
3. Cài CSMServer: xem HD trên csm.zing.vn
4. Cài đặt phần mềm điều khiển Server
- Đăng nhập lên server csmboot: [ip server]/csm tải CSMBootSetup.exe về cài vào máy tính tiền.


5. Thiết lập IP server cho Phần mềm điều khiển: điền IP của máy server CSMBOOT


è Sử dụng tool này sẽ thay thế tất cả các chức năng tương tự trên CSMBoot Server
è HD cho CPM cách tắt, retart, Super, chỉ cần thao tác trên phần mềm mà không cần phải teamview hay vnc lên server.
6. Thiết lập CSMCLICK cập nhật game.
a. Trên server CSMBoot:
Thiết lập IP máy tính tiền, đường dẫn thu mục game, tốc độ dowload cho phép vào tool Game Update Config à sau đó luu lại
Mở Terminal gõ command: service nodeservice restartb. Tại máy tính tiền:
Mở CSMClick à Cấu hình àChọn Máy chứa Game. Và để chế độ Không ổ cứng


VII – MỘT SỐ LỆNH LIÊN QUAN Ở PHIÊN BẢN NÀY
[TABLE="width: 588"]

§ ip link

Kiểm tra tên card mạng


§ lshw –c network

Kiểm tra thông tin phần cứng card lan


§ ifconfig eth0 up

Enable card mạng


§ ifconfig eth0 down

Disable card mạng


§ service pxeserver start/stop/restart

Khởi động hoặc tắt DHCP & TFTP


§ service nodeservice start/stop/restart

Thao tác với nodeservice


§ cp /writeback/image/OS.img /media/root/Games

Backup image dự phòng


§


§


§


§


[/TABLE]Mục Lục
Ø LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT PHÒNG MÁY:. 2
o Khảo sát phòng máy trước khi tiến hành. 2
o Tải các driver cần thiết đúng hãng cho từng cấu hình. 2
o Checkdisk ổ Game. (Lưu ý là ổ Game format NTFS, default là 4k, Primary Partition). 2
o Backup dữ liệu và convert data phần mềm quản lý nếu có. 2
o Không sử dụng .img cũng như CSMBoot Client của các phiên bản trước. ( image của bản 1.92 chỉ tương thích với version 1.95). 2
Ø LÀM IMAGE ĐA CẤU HÌNH. 2
o Ở tất cả các phiên bản của CSMBoot đều có thể sử dụng tool CSMPNP04-04 để làm image đa cấu hình cho PM có nhiều cấu hình. 2
o Tool CSMPNP04-04 và HD dowload tại mục CSMBoot trên dulieufree.com.. 2
è Anh em nào không đọc kĩ Hướng Dẫn hoặc tự ý cài iso chưa public mà cài đặt sai dẫn đến lỗi. Team đề nghị không hỗ trợ nhé!. 2
I – CÀI ĐẶT CSMBOOT SERVER.. 3
1. Chọn chế độ đọc đĩa là “AHCI” trong Bios. 3
2. Khởi động từ USBBOOT có chứa iso CSMBOOT 1.9x. 3
3. Chọn Eraser disk & install Ubuntu à Continue. 3
4. Chọn đúng ổ đĩa SSD là cổng SATA đầu tiên. à Chọn Install Now để cài đặt.3
5. Chờ cho quá trình cài đặt hoàn tất. 4
6. Chọn Restart Now để khởi động lại máy. 4
7. Nhập username/password: root/root để đăng nhập hệ thống. 4
8. Chọn OK để Upgrade Kenel. àRestart Now sau khi hoàn thành. 4
9. Config Card Lan:. 5
10. Sử dụng toolđể set IP. 6
11. Cấu hình CSMBOOT Server. 7
§ Cấu hình máy trạm.. 7
· Thiếtlậpthôngtinmáychủ. 9
12. Cài đặt teamview và add lên tool: 10
II. UPLOAD IMAGE.. 11
A. WinXP.. 11
13. Cài đặt window từ bản GHOST của CSM. 11
14. Cài đặt các soft và ứng dụng cần thiết cho PM... 11
15. Cài đặt CSMBoot Client 11
16. Cài đặt CSMBclient:. 11
17. UPLOAD image lên server. 12
B. Cài đặt Win7. 13
III – CÁC THAO TÁC HIỆU CHỈNH VÀ HOÀN TẤT CÀI ĐẶT.. 15
V- CÀI ĐẶT CSMSERVER BILLING.. 21
1. Cài hệ điều hành: souce từ bản Ghost CSM. 21
2. Cài MySQL: xem HD trên csm.zing.vn. 21
3. Cài CSMServer: xem HD trên csm.zing.vn. 21
4. Cài đặt phần mềm điều khiển Server. 21
5. Thiết lập IP server cho Phần mềm điều khiển: điền IP của máy server CSMBOOT.. 22
6. Thiết lập CSMCLICK cập nhật game. 22
 

Cạp Cạp

Thành viên mới
Tham gia ngày
08/01/2014
Bài viết
80
Thích
3
Điểm
0
#4
Đọc xong thấy mình k chuẩn yêu cầu và có nhiều cái khó quá, chưa dám ăn sợ hành
 

Minh Trí

Administrator
Tham gia ngày
03/12/2013
Bài viết
3.871
Thích
3.737
Điểm
50
Địa điểm
Lý Hòa
#7
Đợi vài phút nữa Phương, đang up lên. Bản từ "kho hàng" của VNG luôn :))
 

hiennhon

Thành viên
Tham gia ngày
12/12/2013
Bài viết
132
Thích
23
Điểm
10
#13
ai có TK va MK của trang dulieufree.com cho xin luon di :D
 

Phù Du Kiếp

Guest
#16
Kỳ này CSM hoành tráng và ngon quá,chỉ tiếc ko có TK và MK dulieufree[dot]com
 

pato

Thành viên mới
Tham gia ngày
09/12/2013
Bài viết
20
Thích
1
Điểm
0
#20
Có ai dính lỗi vào phần setting - Cài đặt CSMboot sau khi reboot server bị đòi mật khẩu không
 

Top Bottom