Thông tin chuyển khoản

1. Nguyễn Minh Trí

STK: 5311 0000 424114

Ngân hàng đầu tư và phát triển VN (BIDV) chi nhánh Quảng Bình.

2. Lưu Thị Liên

STK: 3801 2052 10907

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Bố Trạch - Quảng Bình.

Top Bottom