Có gì mới?

Làm cách nào chặn trang web hayko.tv

netxitrumdn200

Thành viên
Tham gia ngày
29/03/2019
Bài viết
86
Sau khi xong "GBillingClient" cho máy trạm, thì các trình duyệt có trên máy đều bị trang hayko.tv làm chủ..... giờ làm sao gở ....? Xin AE giúp đỡ cho, xin cảm ơn....!!
 

Top Bottom