tiền ảo

  1. Minh Trí

    Mở thêm box "Tiền ảo"

    Làn sóng Covid làm anh em nghề NET bị lao đao. Dự là được mở lại cũng hư hỏng và mất khách khá nhiều. Mình lập ra box "Tiền ảo" để anh em bàn bạc, hỗ trợ nhau vượt khó. Link :lik Tiền ảo

Top Bottom