home server

  1. Minh Trí

    Chia sẻ Tạo trang web riêng cho phòng NET nhà bạn.

    Phòng net nhà bạn nên có một trang web riêng để cập nhật thông tin bảo trì, khuyến mại..., rất đơn giản và không hề tốn kém. có 2 ưu điểm của phương pháp này: - Tha hồ chọn tên miền ưa thích (nó chạy cục bộ, không dính dáng đến các tên miền trên mạng) - Tránh sự tò mò của phòng net hàng xóm, chỉ...
  2. Minh Trí

    Tạo localhost với Appserv

    Định viết bài này nhưng thấy trên mạng có nhiều hướng dẫn nên copy về cho nhanh. Có một số chú ý sau đây cho anh em CPN: - Cài đặt gói SQL đi kèm của CSM trước (nếu cài trên máy tính tiền có CSM) - Password SQL khi cài của CSM trùng với pass SQL của appserv - Backup csdl của CSM trước khi cài...

Top Bottom