Quay thưởng: Tặng bản quyền gói office 365 - [Event]


Nhân test cái code Event, mình tạo một đợt quà tặng nho nhỏ cho anh em.
Đây là hệ thống event trao giải ngẫu nghiên, hoàn toàn tự động. Anh em chỉ bấm tham gia, việc còn lại là đợi kết quả.


Xem giới thiệu
Về cơ bản đây là hàng tá tiện ích, trong đó có sở hữu lưu trữ đám mây 5TB, email dang ten@vietboot.com. ....,


Trạng thái: Đã quay thưởng
Những người trúng giải: THUẬN TRẦN, ktvhieult
Bắt đầu: 22/06/2019
Kết thúc: 24/06/2019 06:10 AM
Quay thưởng lúc: 24/06/2019 06:10 AM
Số lần mỗi người được tham gia: 1
Số giải thưởng: 2
Sự kiện đã kết thúc.
Đã có thông báo người được giải.

Top Bottom

Xin hãy tắt chặn quảng cáo

Bạn đang chặn quảng cáo trên trang này!

Xin hãy tắt trình chặn quảng cáo để ủng hộ forum.

Đã tắt, bấm vào đây.
Không tắt.