Hạ Trắng, Diễm Xưa | Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn | Lệ Thu, Thiên Kim | Asia 65

Chưa có bình luận nào.

Details

28/05/2019 lúc 2:07 PM
Đăng bởi Minh Trí
Mời các bạn lắng nghe hai ca khúc Diễm Xưa và Hạ Trắng của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Qua sự thể hiện của 2 ca sĩ Thiên Kim và Lệ Thu.
0     0     92

Top Bottom